Rozdział 11: Egzamin próbny

Moduł B4 ECDL – Arkusze kalkulacyjne pozwala wykazać się znajomością budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.

Przed przystąpieniem do egzaminu powinieneś mieć następujące kompetencje:

 • praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach,
 • korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajności pracy,
 • wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami,
 • wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych,
 • tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, rozpoznawanie błędów w formułach,
 • formatowanie liczb i tekstu w arkuszach,
 • wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu,
 • dostosowanie ustawień strony,
 • sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza.

Treść zadań egzaminacyjnych jest zgodna z sylabusem w wersji 5, dostępnym na:stronie internetowej ECDL Polska.

Zanim rozpoczniesz egzamin utwórz folder o nazwie Egzamin próbny B4. Wszystkie utworzone i pobrane pliki zapisuj w tym folderze.


Zawartość rozdziału
 • Zadanie 11.1 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.2 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.3 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.4 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.5 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.6 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.7 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.8 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.9 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.10 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.11 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.12 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.13 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.14 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.15 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.16 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.17 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.18 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.19 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.20 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.21 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.22 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.23 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.24 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.25 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.26 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.27 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.28 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.29 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.30 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.31 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.32 - Zadanie egzaminacyjne
 • Zadanie 11.33 - Zadanie egzaminacyjne