Moduł B4: Arkusze kalkulacyjne

Rozwiązywanie problemów przy pomocy arkusza – przygotowanie do egzaminu ECDL B4


Arkusz kalkulacyjny należy do programów o bardzo szerokich możliwościach zastosowania. Wykorzystywany jest jako narzędzie analityczne, narzędzie do prowadzenia różnego rodzaju statystyk oraz jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji.

Arkusz można sobie wyobrazić jako bardzo zaawansowany kalkulator mający zdolność przechowywania danych.

Można go także porównać do zeszytu składającego się z wielu pokratkowanych kartek papieru, gdzie w każdą kratkę wbudowany jest zaawansowany kalkulator. Taki zeszyt nazywamy skoroszytem, pokratkowaną kartkę arkuszem, a kalkulator wbudowany w pojedynczą kratkę komórką arkusza.

W arkuszu kalkulacyjnym wykonuje się różnorodne operacje obliczeniowe na danych z wykorzystaniem arytmetyki kolumnowo-wierszowej. Pozwala to na łatwe i szybkie wykonywanie obliczeń oraz na prezentację danych na różne sposoby.

Arkusze kalkulacyjne znajdują wiele zastosowań profesjonalnych. Można je też z powodzeniem wykorzystać do przydatnych obliczeń domowych, na przykład do planowania budżetu domowego, kalkulowania wydatków, wykonywania podstawowych i bardziej skomplikowanych rachunków, śledzenia wykorzystania czasu czy tworzenia dowolnych list.


Informacje o module
 • 70%

  Łatwe

 • 25%

  Średnie

 • 5%

  Trudne

 • 18%

  Kontent
  otwarty


Dostępne rozdziały
 • Rozdział 1 - Zaczynam pracę w arkuszu kalkulacyjnym 8
 • Rozdział 2 - Dane w komórkach. Arkusze, wiersze, kolumny 7
 • Rozdział 3 - Potrafię formatować zawartości komórek 8
 • Rozdział 4 - Wykonuję obliczenia w arkuszu, wykorzystując formuły 9
 • Rozdział 5 - Stosuję różne rodzaje odwołań w obliczeniach 10
 • Rozdział 6 - Wykorzystuję proste funkcje w obliczeniach 10
 • Rozdział 7 - Potrafię używać funkcji warunkowych 8
 • Rozdział 8 - Potrafię tworzyć i modyfikować wykresy 10
 • Rozdział 9 - Umiem przygotować do druku i drukować arkusze i wykresy 7
 • Rozdział 10 - Potrafię wykorzystać arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań złożonych 10
 • Rozdział 11 - Egzamin próbny 33