Rozdział 8: Potrafię tworzyć i modyfikować wykresy

Wykresy są graficzną formą prezentacji danych liczbowych. Ułatwiają analizę i interpretację danych liczbowych oraz wnioskowanie i popularyzację danych.

Arkusz kalkulacyjny daje wiele możliwości tworzenia wykresów różnych typów na podstawie danych zawartych w skoroszytach.

Teraz zapoznasz się z:

 • graficzną prezentację danych liczbowych,
 • rodzajami danych przeznaczonych do prezentacji na wykresie,
 • typami tworzonych wykresów,
 • sposobami modyfikacji wykresów,
 • możliwościami zastosowania wykresów.

Wykonanie ćwiczeń i zadań ułatwi ci nabycie praktycznych umiejętności tworzenia i modyfikacji wykresów.


Zawartość rozdziału
 • Ćwiczenie 8.1 - Typy wykresów
 • Ćwiczenie 8.2 - Elementy wykresu
 • Ćwiczenie 8.3 - Czym różnią się wykresy?
 • Ćwiczenie 8.4 - Które liczby są na wykresie?
 • Zadanie 8.5 - Emisja zanieczyszczeń
 • Zadanie 8.6 - Zwierzęta chronione
 • Zadanie 8.7 - Nauczyciele
 • Zadanie 8.8 - Wykorzystanie gruntów
 • Zadanie 8.9 - Grunty rolne
 • Ćwiczenie 8.10 - Test