Rozdział 10: Potrafię wykorzystać arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań złożonych

Arkusz kalkulacyjny można z powodzeniem wykorzystać do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin nauki i życia codziennego. Zazwyczaj arkusz służy do tabelarycznego zestawiania danych i wykonywania na nich przeróżnych obliczeń. Często wyniki obliczeń prezentowane są na wykresach.

Zapoznaj się z zamieszczonymi zadaniami. Mają one bardziej złożony charakter, ponieważ podczas ich rozwiązywania konieczne jest posiadanie i wykorzystywanie kilku różnych umiejętności.

Uwaga:

Zanim zaczniesz rozwiązywać złożone zadania, zastanów się, do czego chcesz użyć arkusza kalkulacyjnego.
Co zamierzasz obliczyć?
Pomyśl, jaki układ powinny mają mieć tabele, jak przedstawiane mają być dane, jakie nagłówki powinny mieć kolumny i wiersze.


Zawartość rozdziału
  • Zadanie 10.1 - Rachunek za prąd
  • Zadanie 10.2 - Wahania cen
  • Zadanie 10.3 - Kino
  • Zadanie 10.4 - Wypożyczalnia
  • Zadanie 10.5 - Klasyfikacja – I półrocze
  • Zadanie 10.6 - Kwadrat i koło
  • Zadanie 10.7 - Układ Słoneczny
  • Zadanie 10.8 - Wyrażenia algebraiczne
  • Zadanie 10.9 - Ludność Polski
  • Zadanie 10.10 - Wykresy funkcji