Rozdział 9: Umiem przygotować do druku i drukować arkusze i wykresy

Ustawienia arkusza związane są z przygotowaniem arkusza do druku i wyborem opcji jego drukowania. Ustawień dokonuje się, wybierając odpowiednie polecenia.

Teraz dowiesz się:

 • na czym polega definiowanie ustawień arkusza,
 • gdzie zlokalizowane są polecenia związane z ustawieniami arkusza,
 • w jaki sposób wybiera się polecenia związane z ustawieniami arkusza,
 • jak sprawdza się poprawność arkusza,
 • jak przygotować arkusz do druku,
 • jak korzystać z opcji drukowania,
 • jak drukuje się arkusze i wykresy.

Wykonaj ćwiczenia i zadania w celu nabycia praktycznych umiejętności.


Zawartość rozdziału
 • Ćwiczenie 9.1 - Co jest w nagłówku?
 • Ćwiczenie 9.2 - Przed drukowaniem
 • Zadanie 9.3 - Kompozytorzy
 • Zadanie 9.4 - Plan szkoleń
 • Zadanie 9.5 - ECDL sylabus
 • Ćwiczenie 9.6 - Test