Rozdział 1: Zaczynam pracę w arkuszu kalkulacyjnym

Rozpoczynając pracę w arkuszu kalkulacyjnym, musisz orientować się, do czego można wykorzystać ten program.

Teraz nauczysz się lub przypomnisz sobie jak:

 • otwierać i zamykać aplikację,
 • otwierać i zamykać istniejące skoroszyty oraz poruszać się między nimi,
 • tworzyć i zapisywać nowe skoroszyty,
 • wybierać sposób wyświetlania arkusza i okna programu,
 • ustawiać podstawowe opcje programu i korzystać z funkcji Pomocy.

Aby nabyć praktycznych umiejętności, wykonaj ćwiczenia.


Zawartość rozdziału
 • Ćwiczenie 1.1 - Arkusz kalkulacyjny - otwieranie i zamykanie aplikacji
 • Ćwiczenie 1.2 - Tworzenie i zapisywanie skoroszytu
 • Ćwiczenie 1.3 - Zapisywanie skoroszytów
 • Ćwiczenie 1.4 - Poruszanie się między otwartymi skoroszytami
 • Ćwiczenie 1.5 - Elementy okna programu
 • Ćwiczenie 1.6 - Sposób wyświetlania arkusza
 • Ćwiczenie 1.7 - Opcje programu i Pomoc
 • Ćwiczenie 1.8 - Test