Moduł B4L: Arkusze kalkulacyjne (Libre Office)

Rozwiązywanie problemów przy pomocy arkusza – przygotowanie do egzaminu ECDL B4


Arkusz kalkulacyjny należy do programów o bardzo szerokich możliwościach zastosowania. Wykorzystywany jest jako narzędzie analityczne, narzędzie do prowadzenia różnego rodzaju statystyk oraz jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji.

Arkusz można sobie wyobrazić jako bardzo zaawansowany kalkulator, który ma zdolność przechowywania danych i wykonywania na nich obliczeń. Kilka arkuszy tworzy skoroszyt.

Dane w arkuszu umieszczone są zazwyczaj w tabelach, składających się z komórek znajdujących się w kolumnach oznaczanych literami i w wierszach oznaczanych liczbami.

W komórce może znajdować się bezpośrednio wpisana wartość (tekst lub liczba), albo formuła, która ją wylicza. Formuła może zawierać funkcje wbudowane w arkusz. Wyświetlana wartość ma określony format.

W arkuszu kalkulacyjnym wykonuje się różnorodne operacje obliczeniowe na danych z wykorzystaniem arytmetyki kolumnowo-wierszowej. Pozwala to na łatwe i szybkie wykonywanie obliczeń oraz na prezentację danych na różne sposoby.

Arkusze kalkulacyjne znajdują wiele zastosowań profesjonalnych. Można je też z powodzeniem wykorzystać do przydatnych obliczeń domowych, na przykład do planowania budżetu domowego, kalkulowania wydatków, wykonywania podstawowych i bardziej skomplikowanych rachunków, śledzenia wykorzystania czasu czy tworzenia dowolnych list.

Pakiet LibreOffice jest oprogramowaniem otwartoźródłowym dynamicznie rozwijanym przez społeczność skupioną wokół projektu. Ćwiczenia i zadania do modułu opracowano i przetestowano przy użyciu wersji 6.4.7.2 (system Linux) i 7.1 (system Windows). W kolejnych wersjach nazwy poleceń lub ich położenie mogą ulec zmianie. Może się również zdarzyć, że niektóre hasła pomocy nie zostały przetłumaczone na język polski.


Informacje o module
 • 70%

  Łatwe

 • 25%

  Średnie

 • 5%

  Trudne

 • 18%

  Kontent
  otwarty


Dostępne rozdziały
 • Rozdział 1 - Zaczynam pracę w arkuszu kalkulacyjnym 8
 • Rozdział 2 - Dane w komórkach. Arkusze, wiersze, kolumny 7
 • Rozdział 3 - Potrafię formatować zawartości komórek 8
 • Rozdział 4 - Wykonuję obliczenia w arkuszu, wykorzystując formuły 9
 • Rozdział 5 - Stosuję różne rodzaje odwołań w obliczeniach 10
 • Rozdział 6 - Wykorzystuję proste funkcje w obliczeniach 10
 • Rozdział 7 - Potrafię używać funkcji warunkowych 8
 • Rozdział 8 - Potrafię tworzyć i modyfikować wykresy 10
 • Rozdział 9 - Umiem przygotować do druku i drukować arkusze i wykresy 6
 • Rozdział 10 - Potrafię wykorzystać arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań złożonych 10
 • Rozdział 11 - Egzamin próbny 33