Rozdział 6: Wykorzystuję proste funkcje w obliczeniach

Proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym wykonuje się z wykorzystaniem działań arytmetycznych. Ale nawet w mało skomplikowanych arkuszach obliczeniowych wygodne i możliwe jest zastosowanie niektórych funkcji.

Teraz zaznajomisz się z:

 • pojęciem funkcji,
 • wstawianiem funkcji do formuł,
 • argumentami funkcji,
 • najważniejszymi funkcjami o prostej składni,
 • możliwościami wykorzystania prostych funkcji w formułach.

Wykonanie ćwiczeń i zadań jest konieczne do nabycia umiejętności wykorzystania funkcji w obliczeniach.


Zawartość rozdziału
 • Ćwiczenie 6.1 - Hasła do uzupełnienia
 • Ćwiczenie 6.2 - Wpłaty klas
 • Ćwiczenie 6.3 - Wpłaty małe, duże, średnie
 • Zadanie 6.4 - Budowa domu
 • Ćwiczenie 6.5 - Wpłaty uczniów
 • Ćwiczenie 6.6 - Promień koła
 • Ćwiczenie 6.7 - Zaokrąglenie w obliczeniach
 • Zadanie 6.8 - Oceny uczniów
 • Zadanie 6.9 - Wyniki egzaminu
 • Ćwiczenie 6.10 - Test