Rozdział 2: Dane w komórkach. Arkusze, wiersze, kolumny

Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest do wykonywania obliczeń, przetwarzania i prezentacji danych.

Dane to informacje mające postać liczb, tekstów i formuł. Dane przechowuje się w komórkach. Komórki tworzą przecinające się w arkuszu wiersze i kolumny.

Teraz zapoznasz się z:

 • typami danych i zasadami wprowadzania danych do arkusza,
 • czynnościami edycyjnymi wykonywanymi na danych,
 • sortowaniem i znajdowaniem danych,
 • pracą z danymi w wierszach i kolumnach,
 • zarządzaniem arkuszami w skoroszycie.

Wykonaj kolejne ćwiczenia i zadania w celu nabycia praktycznych umiejętności.


Zawartość rozdziału
 • Ćwiczenie 2.1 - Zasady wprowadzania danych
 • Ćwiczenie 2.2 - Gra w zapamiętywanie
 • Zadanie 2.3 - Szkoła Muzyczna - wprowadzanie i edycja danych
 • Ćwiczenie 2.4 - Gra w zapamiętywanie
 • Zadanie 2.5 - Szkoła Muzyczna - edycja danych
 • Zadanie 2.6 - Szkoła Muzyczna - arkusze, wiersze, kolumny
 • Ćwiczenie 2.7 - Test