Rozdział 5: Stosuję różne rodzaje odwołań w obliczeniach

W pracy z arkuszem kalkulacyjnym bardzo pomocna i ważna jest umiejętność korzystania z różnych rodzajów odwołań do komórek, czyli różnych rodzajów adresowania.

Znajomość różnych rodzajów adresowania umożliwia wykorzystanie wartości z jednej komórki w wielu formułach obliczeniowych lub korzystanie w jednej formule z danych umieszczonych w różnych komórkach.

Teraz zapoznasz się z:

 • rodzajami odwołań stosowanymi w arkuszu kalkulacyjnym,
 • odwołaniami względnymi,
 • odwołaniami mieszanymi,
 • odwołaniami bezwzględnymi,
 • kopiowaniem formuł zawierających odwołania względne, mieszane i bezwzględne,
 • praktycznym wykorzystaniem odwołań względnych, mieszanych i bezwzględnych.

Wykonanie kolejnych ćwiczeń i zadań umożliwi ci nabycie umiejętności posługiwania się różnymi rodzajami odwołań.


Zawartość rozdziału
 • Ćwiczenie 5.1 - Dopasuj adresowanie
 • Ćwiczenie 5.2 - Ceny wycieczek
 • Ćwiczenie 5.3 - Obniżone ceny
 • Ćwiczenie 5.4 - Wartości sukienek
 • Ćwiczenie 5.5 - Na czym polega błąd?
 • Zadanie 5.6 - Koszty paliwa
 • Zadanie 5.7 - Firma handlowa - tabela cen
 • Zadanie 5.8 - Biuro konstrukcyjne - ceny części
 • Zadanie 5.9 - Akcja charytatywna młodzieży
 • Ćwiczenie 5.10 - Test