Rozdział 3: Potrafię formatować zawartości komórek

Formatowanie umożliwia prezentowanie zawartości komórek w różny sposób. Stosuje się je w celu poprawy czytelności danych, przejrzystości i atrakcyjności arkusza.

Teraz dowiesz się, jak:

 • stosuje się różne formaty liczbowe,
 • zmienia się wygląd zawartości komórek,
 • wykorzystuje się atrybuty czcionek, kolory, tła, obramowania,
 • formatuje się zawartość tabel,
 • scala i łączy się komórki.

Wykonanie kolejnych ćwiczeń i zadań umożliwi ci nabycie praktycznych umiejętności formatowania.


Zawartość rozdziału
 • Ćwiczenie 3.1 - Formatowanie liczb
 • Ćwiczenie 3.2 - Formaty liczbowe
 • Zadanie 3.3 - Szkoła Językowa - formatowanie liczb
 • Ćwiczenie 3.4 - Formatowanie zawartości komórek
 • Ćwiczenie 3.5 - Szkoła Językowa - formatowanie zawartości komórek
 • Ćwiczenie 3.6 - Formatowanie zawartości tabel
 • Zadanie 3.7 - Szkoła Językowa - formatowanie zawartości zakresów komórek
 • Ćwiczenie 3.8 - Test