Jak pracować z exeBOOK?

Korzystnie z exeBOOK’a zbioru zadań z informatyki on-line.


Zbiór zadań jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY i taki pozostanie. Przy pierwszej odsłonie można zobaczyć i skorzystać z zadań otwartych, często samosprawdzalnych. Jednak większość zadań nie jest dostępna dla każdego i wymaga zalogowania. Takie rozwiązanie pozwala dedykować ćwiczenia dla ucznia / studenta lub grupy i wykorzystać je do pracy jako zadanie sprawdzające czy ćwiczenie domowe. Zadania zamknięte mają informację "poproś o kod nauczyciela", co oznacza, że można otworzyć je uzyskanym od nauczyciela KODem.

Dostęp do zbioru zadań może otrzymać każda szkoła, która zgłosiła się do programu “Klasa z ECDL”. Szkoły, które są w programie mogą zacząć korzystać z materiału poprzez rejestrację szkoły w exeBOOK. Szkoła otrzyma dwa niezależne od siebie kody dostępu do panelu nauczyciela.

 Po zalogowaniu widoczne są dla nauczyciela porady do każdego ćwiczenia, a także możliwość tworzenia grup i generowania KODów dla uczniów / studentów i zobaczenia ich wyników. Wiele zadań i ćwiczeń wykonać można w klasie / laboratorium z wykorzystaniem aktywnej tablicy lub rzutnika.

    Część zadań wymaga pobrania pliku roboczego i wykonania na nim poleceń. Aby ocenić pracę ucznia / studenta, nauczyciel powinien otrzymać zwrotnie plik z wykonanym zadaniem. Uczeń może wykonane zadanie przesłać nauczycielowi na wskazany przez niego mail lub umieścić w wirtualnym dysku (np. dysku google lub dropboxie). Zastosowanie takie rozwiązania wymaga przećwiczenia i pokazania metody przesyłania plików.

    Zadania samosprawdzalne pozwalają na weryfikację odpowiedzi poprzez użycie przycisku sprawdź. Uczeń otrzymuje informację zwrotną, ale nie otrzymuje poprawnej odpowiedzi. Pozwala to na ponowne wypełnienie ćwiczenia, aż do uzyskania poprawnego wyniku. Nauczyciel widzi liczbę prób podjętych przez ucznia / studenta oraz jego końcowy wynik.