Co to jest exeBOOK?


    exeBOOK to zbiór zadań on-line przygotowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, który stanowi pomoc i jest uzupełnieniem do programu informatyki w edukacji szkolnej.
Materiał został podzielony na odrębne zagadnienia zwane modułami, składające się wyłącznie z zadań, ćwiczeń i testów. Dobór zadań, kolejność realizacji poszczególnych jest niezależna i nie wymaga ukończenia jednego modułu, aby uruchomić kolejny. Oznacza to dowolność w doborze ćwiczeń jak i kolejności wykonywanych zadań.

    Z doświadczenia autorów tego opracowania wynika, że wielu nauczycieli nie pracuje z podręcznikami do informatyki, a realizuje podstawę programową w oparciu o przygotowane własne zadania i ćwiczenia lub wyszukane zadania w sieci. Mamy zatem nadzieję, że ten uporządkowany zbiór zadań pozwoli na uzupełnienie zadań, urozmaici proponowane dotychczas ćwiczenia podczas zajęć. Dla nauczycieli i uczniów / studentów pracujących z podręcznikiem będą to dodatkowe zadania i ćwiczenia do wyboru, które wykonane w sposób zaproponowany przez autorów pozwolą skutecznie opanować umiejętności konieczne do przystąpienia do egzaminu ECDL.
Autorzy poszczególnych modułów zadbali o różnorodność proponowanych aktywności, wielostopniowość, a także kompleksowość ujęcia tematu tak, aby uczeń samodzielnie na podstawie zadań mógł rozpocząć pracę z modułem od poziomu „zerowego”.

Materiał stanowi wsparcie dla klas będących w programie „Klasa z ECDL” prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.