Formularz rejestracji szkoły

Informujemy wszystkich nauczycieli informatyki, że w związku z epidemią coronawirusa Polskie Towarzystwo Informatyczne otwiera możliwość bezpłatnego korzystania z exeBOOKa - online'owego zbioru, zadań, testów i ćwiczeń - wszystkim zainteresowanym nauczycielom (i ich uczniom), ze wszystkich typów szkół. exeBOOK stanowi pomoc i jest uzupełnieniem do programu informatyki w edukacji szkolnej. W celu uzyskania dostępu do tego zbioru zadań, wystarczy wypełnić i wysłać poniższy formularz.

Miło nam też poinformować, że Certyfikat ECDL BASE, do którego można przygotować uczniów w ramach programu Klasa z ECDL, jest szczególnym przypadkiem kwalifikacji Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy, która na wniosek Polskiego Towarzystwa Informatycznego została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (i wpisana do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji), utworzonego na mocy Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Polskie Towarzystwo Informatyczne jest też instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji. Tak więc każda osoba uzyskująca certyfikat ECDL BASE, może jednocześnie – w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - otrzymać Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy, z oznaczeniem poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.