Formularz rejestracji szkoły

Miło nam poinformować, że Certyfikat ECDL BASE, do którego można przygotować uczniów w ramach programu Klasa z ECDL, jest szczególnym przypadkiem kwalifikacji Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy, która na wniosek Polskiego Towarzystwa Informatycznego została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (i wpisana do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji), utworzonego na mocy Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Polskie Towarzystwo Informatyczne jest też instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji. Tak więc każda osoba uzyskująca certyfikat ECDL BASE, może jednocześnie – w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - otrzymać Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy, z oznaczeniem poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.