Kontakt

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Polskie Biuro ECDL

ul. Solec 38 lok. 103
00-394 Warszawa

e-mail: kontakt@exebook.pl