Kierownik projektu

Aka Beata Chodacka

Beata Chodacka - nauczyciel informatyki w Gimnazjum nr 16 w Krakowie, członek PTI, Koordynator ECDL w Małopolsce, wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Od 2008 roku opracowuje kierunki rozwoju i działania ECDL w Polsce we współpracy z Fundacją ECDL w Dublinie. Współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy budowie Krajowych Ram Kwalifikacji w obszarze IT. Animatorka działań na rzecz edukacji informatycznej takich jak: ogólnopolski konkurs informatyczny TIK?TAK!, Małopolski Dzień Uczenia się, ambasadorka kodowania w programie „Koduj z klasą”. Pasjonat e-learningu, autorka kursów e-learningowych dla młodzieży ("eAkademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych", przygotowanie do egzaminów ECDL). Członek grupy SuperBelfrzy RP. Współtwórca i współorganizator projektu „Klasa z ECDL”.

beata.chodacka@ecdl.pl
Koordynator pracy autorów

Elżbieta Bowdur

Prezes stowarzyszenia nauczycieli Komputer i Sprawy Szkoły KISS. Koordynator Regionalny ECDL w Katowicach. Inicjator i koordynator projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS „Kompetentny e-Nauczyciel”, „Szkoła równych szans” oraz „Marka sukcesu”. Organizator cyklicznych konferencji naukowo-metodycznych „Technologie informacyjne w społeczeństwie wiedzy”. Redagowała między innymi multimedialne podręczniki do nauczania zintegrowanego oraz poradniki metodyczne dla wydawnictwa WSiP. Brała aktywny udział w projekcie zainicjowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach "Tornister lekki jak piórko - multimedialna szafka dla ucznia" oraz pilotażowym projekcie „Informatyka twórcza z Baltie”. Nauczyciel informatyki, przez kilkanaście lat prowadziła zajęcia na studiach z nauczycielami z zakresu informatyki. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Advanced oraz e-Nauczyciel. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Aktualnie współtwórca i współorganizator projektu „Klasa z ECDL”.

elzbieta.bowdur@ecdl.pl
Autor modułu S1

Zygmunt Apiecionek

Zygmunt Apiecionek jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w pracy z dorosłymi. Jest autorem kilku podręczników dotyczących aplikacji użytkowych wraz z zadaniami i ćwiczeniami oraz podręczników przygotowujących do egzaminu ECDL w wersji elektronicznej wydanych przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w 2006 i 2009 r. Egzaminator ECDL i ECDL Advanced. Wieloletni członek Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

apiecionek@interia.pl
Autor modułu S9

Marcin Aptekorz

Specjalizuje się w zakresie prawa nowoczesnych technologii oraz prawa do prywatności. Stale podnosi kwalifikacje w zakresie prawa i informatyki. Absolwent Executive MBA w Central Connecticut State University, Szkoły Biznesu w Politechnice Krakowskiej, Informatyki Stosowanej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w tym programistyczne w realizacji dużych projektów informatycznych. Autor podręcznika przygotowującego do certyfikacji w zakresie modułu ECDL IT Security. Współorganizator Konferencji Naukowo-Metodycznych “Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy” organizowanych przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS. Certyfikowany audytor wiodący ISO. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

aptekorz@gmail.com
autor modułów B3L, B4L, S1L, S2L

Robert Bednarz

Robert Bednarz, pasjonat informatyki, wolnego i otwartego oprogramowania, dystrybucji Linuksa, języka Python i technologii WWW. Z wykształcenia magister filologii polskiej, ukończył studia podyplomowe z informatyki i wiedzy o kulturze. Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze (do 2016), technologii informacyjnej i informatyki (od 2006 r. do teraz) w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Prowadził zajęcia z sieci komputerowych i systemów operacyjnych, uzyskał certyfikat instruktorski CCNAv7: Introduction to Networks. Instruktor i egzaminator ECDL m. in. w projekcie Akademii Kompetencji Kluczowych. Ambasador programu "Koduj z klasą" (2014-2017) realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Autor materiałów szkoleniowych z Pythona, m. in. "Szkolenia Python 101", trener języka Python dla nauczycieli oraz uczniów. Zajmuje się również technologiami WWW (realizował m. in. 3-letnie zajęcia ze specjalności webmaster w ramach projektu MON "Informatyczne zielone garnizony").

robert.bednarz@lo1.sandomierz.pl
Autor modułu S3

Piotr Brzózka

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, inżynier z wykształcenia i nauczyciel z zamiłowania. Zwolennik nowoczesnych technologii wspierających proces kształcenia. Pasjonat e-learningu. Autor książki „Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową” wydawnictwa Helion. Egzaminator ECDL. Obecnie prowadzący zajęcia z zakresy informatyki i teleinformatyki w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

pbrzozi@gmail.com
autorka modułu B1

Anna Głowacka

Anna Głowacka jest nauczycielką informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum w Jerzmanowicach. Posiada doświadczenie edukacyjne w pracy z uczniami szkół średnich i osobami dorosłymi. Od 2007 roku jest aktywnym egzaminatorem ECDL. Napisała innowację pedagogiczną z informatyki, w ramach której uczniowie poszerzają umiejętności programowania oraz przygotowują się do zdawania egzaminów ECDL. Była współautorką zadań Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "TIK?-Tak!".

glowacka.ann@gmail.com
Autor modułu B2

Wojciech Kolarz

Absolwent Politechniki Śląskiej. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Technologii Informacyjnych i Informatyki w Dydaktyce oraz Studia Podyplomowe w zakresie Fizyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych na różnych poziomach edukacyjnych oraz w pracy z dorosłymi. Prowadzi zajęcia z młodzieżą gimnazjalna i licealną, jest wykładowcą akademickim przedmiotu Technologia Informacyjna, prowadzi kursy i szkolenia informatyczne dla różnych grup odbiorców oraz uczestniczy w realizacji licznych projektów. Posiada uprawnienia egzaminatora kilku produktów ECDL, w tym ECDL Advanced, e-Nauczyciel. Jest trenerem IT, oraz licencjonowanym trenerem kreatywnego myślenia w ramach projektu „Odyseja Umysłu”. Autor podręczników i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli wydanych przez Stowarzyszenie KISS. Pasjonat elektroniki i robotyki amatorskiej. Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

wojciech.kolarz@gmail.com
Autorka modułu S10

Marzena Krzysztoń

Marzena Krzysztoń absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunku Informatyka. Obecnie nauczycielka informatyki w liceum ogólnokształcącym. Jest członkiem PTI, egzaminatorem ECDL, egzaminatorem maturalnym z informatyki. Od 2005 roku jest ekspertem OKE Kraków do spraw oceny egzaminu maturalnego z informatyki. Angażuje się w projekty, których celem jest promocja programowania, m.in. Mermidon, M@temaniak, Eksperci Programowania. Jest również współorganizatorem konkursów informatycznych: Zaprogramuj Smoka, Podróż w inny wymiar, kolejne edycje Festiwalu Gier. Prowadzi kursy i szkolenia informatyczne dla różnych grup odbiorców. Jest autorką kursów e-learningowych zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. W 2016 roku została wyróżniona tytułem Nauczyciela z Pasją przez Prezydenta Miasta Krakowa.

marzena.krzyszton@ecdl.pl
Autor modułu B2

Mariusz Kudła

Absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel informatyki i zajęć technicznych w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, wykładowca akademicki. Egzaminator ECDL, wieloletni członek Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły „KISS”. Trener IT, autor szkoleń z zakresu wykorzystania TIK w edukacji i innych.

autorka modułu S1

Anna Leniec

Dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Nauczyciel informatyki w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie i w X Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. Egzaminator ECDL BASE, STANDARD, e-Citizen, CAD. Nominowana do światowej nagrody „Best Practice Awards 2012” przyznawana przez Fundację European Computer Driving Licence w Dublinie za projekt „Klasa ECDL”. W 2010 otrzymała nagrodę Prezydenta miasta Szczecin za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Trzykrotna zdobywczyni nagrody „Najlepszy egzaminator ECDL” w latach: 2010, 2012 i 2016 przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Autor modułu B3

Andrzej Mazur

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych na różnych stopniach edukacji oraz w pracy z dorosłymi. Jest współautorem pierwszej części wydanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w 2006 r. podręcznika w wersji elektronicznej: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) - Moduł 1. Podstawy technik informatycznych - poziom podstawowy. Nadzorował pracę nad drugą edycją kursów informatycznych eduECDL dla wydawnictwa WSiP, dzięki której zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych stało się jeszcze prostsze. Autor podręczników i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli wydanych przez Stowarzyszenie KISS. Posiada uprawnienia egzaminatora kilku produktów ECDL, w tym ECDL Advanced, e-Nauczyciel. Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

autorka modułu S2

Beata Rutkowska

mgr Beata Rutkowska - doradca metodycznych przedmiotów informatycznych w Katowicach, nauczyciel dyplomowany informatyki. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli min. Akademii Ekonomicznej, WSBIF i Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach oraz trener prowadzący szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu TIK w edukacji. Propagatorka wykorzystania interaktywnych narzędzi ICT w nauczaniu. Autorka licznych publikacji min. podręcznika ?My i Informatyka? WSZPWN, Interaktywnych testów dla gimnazjum WSZPWN, podręczników z zakresu grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej przygotowujących do egzaminu ECDL i ECDL-A, modelowego programu nauczania zajęć komputerowych na II etapie edukacyjnym \"W komputerowym świecie\". Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

Autorka modułu B4

Ewa Szymala

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych oraz pełniła funkcję dyrektora zespołu szkół. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych na różnych poziomach edukacyjnych oraz w pracy z dorosłymi. Między innym prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie technologii informatycznej. Prowadzi kursy i szkolenia informatyczne dla różnych grup odbiorców oraz uczestniczy w realizacji licznych projektów. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. Jest autorką kilkunastu podręczników i publikacji na temat technologii informatycznych, głównie na temat arkuszy kalkulacyjnych i ich wykorzystania. Posiada uprawnienia egzaminatora kilku produktów ECDL, w tym ECDL Advanced, e-Nauczyciel, e-Urzędnik. W 2011 r. uzyskała tytuł Najlepszego Egzaminatora ECDL. Jest członkiem władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

Autorka modułu B3, S10

Magdalena Wachulec

Nauczyciel informatyki i matematyki w liceum oraz w prywatnym gimnazjum w Krakowie, egzaminator maturalny z informatyki, egzaminator ECDL, członek PTI. Autorka kursów i materiałów e-learningowych z zakresu programowania i obsługi komputera (projekt Mermidon, eAkademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, przygotowanie do egzaminów ECDL) trener i moderator na kursach dla nauczycieli (m.in. Aktywna Edukacja, Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej, kursy ECDL). Zainteresowania: muzyka klasyczna, taniec towarzyski, gry i łamigłówki logiczne.

Prace IT

Grzegorz Szyjewski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, członek Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2014 obronił pracę doktorską „Organizacja uwierzytelniania internetowych transakcji biznesowych”. Przez wiele lat członek międzynarodowej Grupy Strategicznej EUCIP, przy Radzie Europejskich Stowarzyszeń Informatycznych (CEPIS), zajmującej się tworzeniem standardów w zawodzie informatyka. W latach 2011-2014 członek Komisji ds. Certyfikacji, przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Od 2009 roku związany z elektroniczną obsługą procesów prowadzonych w ramach certyfikacji ECDL. Członek komitetów organizacyjnych oraz rad programowych, krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, prowadzi zajęcia związane z: zarządzaniem projektami, narzędziami teleinformatycznym, tworzeniem stron i serwisów internetowych oraz zarządzaniem procesami biznesowymi. Kierownik oraz członek zespołów w wielu przedsięwzięciach teleinformatycznych. Interesuje się metodami zdalnej weryfikacji w systemach teleinformatycznych, grafiką komputerową oraz wykorzystaniem dokumentacji elektronicznej w administracji i biznesie.

grzegorz.szyjewski@usz.edu.pl